0722.482.113
0722.482.113

Reparatii Televizor LED Hyundai, 102cm, 40 HYN 2450BF, FullHD, Smart

Televizor LED Hyundai, 102cm, 40 HYN 2450BF, FullHD, Smart

 

Tip: Direct LED
Smart TV: Smart TV

 

0722.482.113 (Vodafone)

0749.353.180 (Orange)